v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Alınacak Derece
Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Ekonometri Lisans derecesi alırlar.