v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Mezuniyet Koşulları
Yönetmeliğe göre, öğrencilerin bu lisans programından mezun olabilmesi için müfredatta yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.