v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Ekonometri bilimiyle ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir.

Alanındaki tüm güncel bilgilere en son teknoloji aracılığıyla ulaşır.

İktisadi olayları ve sorunları matematik ve istatistiksel araçlarla ifade edebilir, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir ve bunlara çözüm üretir.

Ekonometrik ve İktisadi bir sorunun proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilir, bulguları tamamlayarak çözüm üretebilir.

Bir projede ekip lideri olduğunda altında çalışanların faaliyetlerini planlar, organize eder ve iş akışını sağlar.

Küresel, bölgesel ve yerel ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayarak istatistiksel ve ekonometrik yöntemlerle değerlendirir.

Ekonometrik, istatistiksel ve İktisatla ilgili haberleri ve akademik yayınları takip eder, açıklar ve farklı verilerle uygulanmasını sağlar, makale ve proje raporu hazırlar.

Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır, ekip içinde çalışmanın gerekliliklerinin farkındadır. Diğer sosyal bilim alanlarıyla ortak çalışabilir.

Sorgulayıcı bakış açısına sahip, başkalarının düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışacak kadar açık fikirli, iletişim kurabilecek kadar sosyalleşmiş, toplumsal ve etik değerlere saygılı ve bir topluluğa sunum yaparak kendini ifade etme konusunda yeterlidir.

Kamu sektöründe veya özel sektörde, kar amacı gütmeyen sektörde çalışmanın gerektidiği ekonomik mevzuatı, gerekli yöntem ve tekniklerle analiz eder.