v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Alınacak Derece
Programdan mezun olan öğrenciler Lisans Diploması alırlar.