v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci yönetmeliğine göre, öğrencilerin mezun olabilmesi için sorumlu oldukları bütün dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.