v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Sınav Değerlendirme Kuralları
Öğrencilerin ödev, uygulama ve yarıyıl sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınıf ortalamasının üzerinde not alan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.