v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politikalara ilişkin temel kavramları, bu kavramların amaçlarını ve işlevlerini esas alan ve çalışma hayatını etkileyen bireysel, örgütsel, ulusal ve küresel unsurları ele alan temel program dersleri ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.BİLGİ
2Dar anlamda çalışma hayatında ve geniş anlamda sosyal konularda ortaya çıkacak meseleleri alınan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edebilme.BECERİ
3Küreselleşmeyle beraber değişen ve dönüşen iktisadi paradigmaları, emek piyasaları ve emek politikalarını kavramak suretiyle endüstri ilişkilerinin gidişatını analiz edebilme.BECERİ
4Sosyal politika ve çalışma ekonomisi disiplinlerinden yararlanmak suretiyle, çalışma hayatındaki problemlere ilişkin hukuki düzenlemeleri eleştirel biçimde analiz edebilmek.BECERİ
5Çalışma hayatı, endüstri ilişkileri ve sosyal politikalara ilişkin konularda ileri düzeyde bağımsız çalışma yürütebilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6İşçi veya işveren kuruluşlarında toplu pazarlık sürecinde, strateji belirleme konusunda bireysel veya takım üyesi olarak insiyatif alabilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
7İşletmelerin insan kaynakları departmanlarında insan kaynakları uzmanı olarak, işletme içi işçi-işveren ilişkilerinin oluşmasında sorumluluk alabilmek.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
8Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme ve mesleğinde uygulayabilme yetkinliğine sahip olma.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
9Çalışma hayatının ve ekonomik yapının dinamizmini kavramak, uyum sağlayabilmek ve eleştirel bakabilmek için yaşamboyu mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilme.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
10Çalışma hayatıyla ilgili problemleri ilgili kişilere aktarabilme ve çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilme, sosyal problemlere duyarlı olabilme, genel iletişimini sağlayacak seviyede en az bir yabancı dil bilme ve gereken ölçüde bilgisayar teknolojilerini kullanabilme.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
11Dar anlamda çalışma hayatında ve geniş anlamda sosyal hayatta meydana gelen problemleri bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun biçimde analiz edebilme ve çözüm üretebilme. Sosyal haklar, sosyal adalet, çevre bilinci, iş etiği gibi konularda yeterli bilince sahip olma.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK