v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Alınacak Derece
Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans derecesi alırlar.