v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci yönetmeliğine göre, bu lisans programından mezun olabilmek için öğrenciler programda belirtilen dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.