v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Bölüm Başkanı Ve AKTS Koordinatörü
Bölüm başkanı: Prof. Dr. Ayhan GENÇLER AKTS koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yeliz YEŞİL