v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk ve Siyaset Bilimine ilişkin temel kavramları, bu kavramların amaçlarını ve işlevlerini esas alan ve uluslararası sistemi etkileyen tüm unsurları ele alan temel program dersleri ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. BİLGİ
2Dar anlamda ikili düzeyde ve geniş anlamda bölgesel ve sistemsel düzeyde devletler arasında ortaya çıkan sorunları alınan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edebilme.BECERİ
3Küreselleşme sürecinde değişen ve dönüşen siyasal yapı ve paradigmaları, toplumsal, kültürel ve ekonomik değişimleri ve bunların dinamiklerini de kavramak suretiyle uluslararası ilişkilerin ve dünya sisteminin gidişatını analiz edebilme.BECERİ
4Uluslararası İlişkilere ilişkin konularda ileri düzeyde bağımsız çalışma yürütebilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
5Kamu veya özel kurumlarda analizler yapma ve strateji belirleme konularında bireysel veya takım üyesi olarak insiyatif ve sorumluluk alabilme.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6Uluslararası İlişkiler alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme ve mesleğinde uygulayabilme yetkinliğine sahip olma.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
7Sosyal, siyasal ve ekonomik yapı ile uluslararası sistemin işleyiş esasları ve dinamizmini kavramak, uyum sağlayabilmek ve eleştirel bakabilmek için yaşamboyu mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilme.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
8Gerek devletler arası ikili ilişkiler, gerekse sistemsel düzeyde ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri konusunda analizler yaparak çözüm önerileri ve öngörüler sunabilme, bunları nicel ve nitel verilerle destekleyebilme, sosyal sorunlara duyarlı olabilme, genel iletişimini sağlayacak seviyede en az bir yabancı dil bilme ve gereken ölçüde bilgisayar teknolojilerini kullanabilme.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
9Dar anlamda ikili düzeyde ve geniş anlamda bölgesel ve sistemsel düzeyde devletler arasında ortaya çıkan sorunları ve nedenlerini, edindiği teorik bilgiler ışığında bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun biçimde analiz edebilme, öngörülerde bulunabilme ve çözüm üretebilme. YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK