v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Alınacak Derece
Programdan mezun olanlar lisans diploması alırlar.