v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bölüm Başkanı Ve AKTS Koordinatörü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sibel TURAN +90 284 2357151 (1306 -1308) AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Emre AYKOÇ +90 284 2357151 (1311)