v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1İktisat bilimiyle ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir.BİLGİ
2Alanındaki tüm güncel bilgilere en son teknoloji aracılığıyla ulaşır.BİLGİ
3İktisadi olayları ve sorunları matematik ve istatistiksel araçlarla ifade edebilir, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir ve bunlara çözüm üretir.BECERİ
4İktisadi bir sorunun proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilir, bulguları tamamlayarak çözüm üretebilir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
5Bir projede ekip lideri olduğunda altında çalışanların faaliyetlerini planlar, organize eder ve iş akışını sağlar.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6Küresel, bölgesel ve yerel ekonomik gelişmeleri izleyerek bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koyar, analitik ve sistematik olarak açıklar, dünyadaki siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayarak değerlendirir.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
7İktisatla ilgili haberleri ve akademik yayınları takip eder, açıklar ve farklı verilerle uygulanmasını sağlar, makale ve proje raporu hazırlar.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
8Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır, ekip içinde çalışmanın gerekliliklerinin farkındadır. Diğer sosyal bilim alanlarıyla ortak çalışabilir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
9Sorgulayıcı bakış açısına sahip, başkalarının düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışacak kadar açık fikirli, iletişim kurabilecek kadar sosyalleşmiş, topumsal ve etik değerlere saygılı ve bir topluluğa sunum yaparak kendini ifade etme konusunda yeterlidir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
10Kamu sektöründe veya özel sektörde, kar amacı gütmeyen sektörde çalışmanın gerektirdiği ekonomik mevzuatı, muhasebesini ve Türkiye'nin yönetsel/toplumsal yapısını açıklar.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK