v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
Sınav Değerlendirme Kuralları
Öğrenciler derslerde 100 puan üzerinden değerlendirilmekte ve sınıf ortalamasının üzerinde olanlar başarılı sayılmaktadır.