v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
Amaç Ve Hedefler

Bölümün amacı ekonomi alanında ilgili araştırmalar yapmak, Türkiye ekonomisi için fikirler ve çözümler üretmek ve bilim insanı yetiştirmenin yanı sıra gerek özel sektöre gerekse kamu sektörüne nitelikli çalışan yetiştirmektir.

Bölümün hedefi nitelikli bilim insanlarını bünyesine eklemeye devam etmek, öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek, öğrencileri iktisat teorisi ve pratiğiyle donatılmış şekilde kariyerleri için hazırlamak ve onlara ileride karşılaşacakları problemleri analiz edebilmeleri için ekonomik analiz becerisini kazandırmaktır.