v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1 Alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları,makaleler,uygulama araç-gereçleri ,elektronik ekipmalar ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.BİLGİ
2Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama safhasında etkin olarak kullanabilme. BECERİ
3Alanında edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.BECERİ
4Karşılaşacağı sorunları bilimsel verilere dayalı çözümler üretebilme.BECERİ
5Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6Alanı ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkabilecek bir sorun durumunda bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
7Sorumluluğu altında çalışanların, bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlaya bilme ve yönetebilme. YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
8Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
9Öğrenme gereksinimlerini belirleme ve öğrenmesini yönlendirebilme. YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
11Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme,bu kişi ve kurumların sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak cevaplandırabilme. YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
12Sosyal sorumluluk bilinci çereçevesinde yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme. YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
13Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunları nicel ve nitel verilerle destekleyerek insanlarla paylaşabilme. YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
14Alanı ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
15İnsan haklarının evrenselliğini benimsenmesi,adalet kavramına saygılı olunması,kültürel değerlerin korunması,çevreye duyarlı olunması ,meslek ahlakını benimsenmesi.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK