v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Alınacak Derece
Programdan mezun olanlar Lisans Diploması alırlar.