v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci yönetmeliğine göre, mezun olabilmek için bütün derslerden başarılı olunması gerekmekedir.