v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları,makaleler,uygulama araç-gereçleri ,elektronik ekipmalar ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama safhasında etkin olarak kullanabilme.

Alanında edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

Karşılaşacağı sorunları bilimsel verilere dayalı çözümler üretebilme.

Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Alanı ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkabilecek bir sorun durumunda bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

Sorumluluğu altında çalışanların, bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlaya bilme ve yönetebilme.

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme gereksinimlerini belirleme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme,bu kişi ve kurumların sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak cevaplandırabilme.

Sosyal sorumluluk bilinci çereçevesinde yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunları nicel ve nitel verilerle destekleyerek insanlarla paylaşabilme.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

İnsan haklarının evrenselliğini benimsenmesi,adalet kavramına saygılı olunması,kültürel değerlerin korunması,çevreye duyarlı olunması ,meslek ahlakını benimsenmesi.