v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
Bölüm Başkanı Ve AKTS Koordinatörü
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Berkan DEMİRAL; berkandemiral@trakya.edu.tr, tel:0284.2357151/1332; AKTS Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Gökhan Zengin