v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Alınacak Derece
Programdan mezun olanlar Lisans Diploması alırlar.