v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci yönetmeliğine göre, mezun olabilmek için bütün derslerden başarılı olunması gerekmektedir.