v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Sınav Değerlendirme Kuralları
Tüm ödev, uygulama ve yarıyıl sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınıf ortalamasının üzerinde not alanlar başarılı sayılırlar.