v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME
Amaç Ve Hedefler

İşletme bölümü, sürekli değişen bir çevrede yer almakta ve çalışma mekanizması ve ilişkilerinin de yardımı ile çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılamaktadır. Günümüz dünyasında, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve iletişim becerileri güçlü, kalifiye kişilerce yönetilen örgütler etkin ve başarılı olabilmektedir. böylesi örgütlere sahip olan ülkelerin de çağdaş dünyada etken olacağı düşüncesini temel hareket noktası alan, işletme Bölümü; uzman, dinamik, kendilerini sürekli geliştirme ve yenileme arayışında olan, paylaşımcı ve öğrencileriyle işbirliğine yatkın, ülkesi, kurumu ve öğrencileri ile bütünleşmiş öğretim elemanları, öğrenirken üretmeyi ve üretirken öğrenmeyi hedefleyen kendilerini 21.yüzyıla yön verecek şekilde hazırlayan, gelecek yaşamın kendileri ve kendi çabaları tarafından biçimleneceğinin farkında olan, akademik çalışmalarda; birbirleriyle ve mezunlarla, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinde etken rol yüklenen öğrencileri, değişime açık ve esnek, sürekli kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek bir düzenleme ve içerikle hazırlanan eğitim öğretim programı aracılığı ile bu düşüncenin gerekliliklerini yerine getirmeyi kendisine görev olarak üstlenmiştir.

İşletme bölümü; kuruluşundan bu yana sürekli gelişen akademik kadrosu, fiziki ve teknik donanım imkanları ile öğrencilerini mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamak için uğraş vermektedir.