v
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, tarihsel ve kuramsal bağlamlarına oturtabileceği bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahiptirBİLGİ
2Bir yazılım ve/veya bilişim projesindeki analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evrelerini gerçekleştirir. BECERİ
3Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçer, uyarlar ve kullanırBECERİ
4Bireysel olarak veya bir takım çalışması içinde etkin ve uyumlu olarak çalışır ve gerektiğinde inisiyatif alır. YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişmeleri takip eder.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
6Kendisine öğretilenlerle yetinmeyip, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
7Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
8En az bir yabancı dili kullanarak bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yenilikleri izler ve gerektiğinde yine bu dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
9Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK