v
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, tarihsel ve kuramsal bağlamlarına oturtabileceği bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahiptir

Bir yazılım ve/veya bilişim projesindeki analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evrelerini gerçekleştirir.

Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçer, uyarlar ve kullanır

Bireysel olarak veya bir takım çalışması içinde etkin ve uyumlu olarak çalışır ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişmeleri takip eder.

Kendisine öğretilenlerle yetinmeyip, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.

En az bir yabancı dili kullanarak bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yenilikleri izler ve gerektiğinde yine bu dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.

Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.

Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.