v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Öğretim sürecinde kazandığı yeterliliklere dayanarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.BİLGİ
2Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.BİLGİ
3Öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.BİLGİ
4Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.BİLGİ
50-6 yaş arası çocuğun gelişimi ile ilgili alan bilgisine sahip olur.BECERİ
6Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygular.BECERİ
7Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.BECERİ
8Okulöncesi eğitim programında ilköğretim birinci sınıf programlarının kazandırmayı hedeflediği becerilere temel oluşturan amaçları bilir ve buna yönelik etkinlikler hazırlar.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
9Okulöncesi çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini sağlar.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
10Okulöncesi çocuğun gelişim özelliklerine ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
11Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
12Eğitim-öğretim ortamındaki çocukları, izleme, değerlendirme ve öğrenmeleriyle ilgili kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
13Bilgiyi ulaşma yollarını yaşam boyu öğrenme sürecinde etkin bir şekilde kullanır.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
14Çocukların gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
15Okulöncesi eğitiminde okul-aile-çocuk ilişkisinin önemini bilir, aile katılımına yönelik çalışmaları kavrar ve uygular.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
16Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
17Okulöncesi eğitimin amaçlarını ve ilkelerini bilir, bu ilkelerin hedefleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaları uygular.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
18Türk Eğitim Sisteminin yapısını bilir, demokratik ve evrensel insan haklarına uygun davranarak topluma örnek olur.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
19Okul öncesi öğretim kurumlarını tanır, özelliklerini bilir, okul öncesi öğretmenlerinde bulunması gereken özelliklere sahiptir.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
20Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK