v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günün başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasınına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.