v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Türkçeyi kurallarına uygun bir şekilde kullanabilir. BİLGİ
2Öğrencileri ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur.BİLGİ
3Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur, öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.BİLGİ
4Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yötemleri tartışır.BİLGİ
5İlköğretim kademesindeki öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.BİLGİ
6Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.BİLGİ
7İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.BİLGİ
8Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, ilgili kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri kurar.BECERİ
9Ulusal ve uluslararsı eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.BECERİ
10Alanı ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunlara çözüm üretebilir. BECERİ
11Öğrencilerin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. BECERİ
12Öğrencinin durumuna ve kazanımlara uygun materyal geliştirir.BECERİ
13öğrencinin edinmiş oldukları kazanımları uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirir.BECERİ
14Kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
15Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
16Kendi öz değerlendirmesini yapabilir. uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ