v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerini ve öğretmenlik uygulamasını öngörülen ders kredisi oranında başarı ile tamamlamış öğrenciler programlardan Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bu konuda yine „Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği“ hükümleri geçerlidir.