v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sınav Değerlendirme Kuralları
Sınavlar ve değerlendirme kuralları konusunda „Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği“ hükümleri geçerlidir. Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir.Bir dersin yarıyıl sonu notu ara sınavların ortalamasının %30'u ile yarıyıl sonu sınavından alınan notun %70'inin toplamıdır.Başarı notu bu esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.