v
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
Program Yeterlilikleri (Sıralı)
#PROGRAM YETERLİLİKLERİ (SIRALI)GRUBU
1Çevresel farkındalık ve algılama yeteneğiBİLGİ
2Tasarım becerisi: temel tasarım ilkeleri doğrultusunda biçim ve fonksiyon bağıntısını göz önünde bulunduran tasarılar oluşturabilme becerisiBİLGİ
3Sürdürülebilir tasarım oluşturma becerisi: ekoloji tabanlı; tasarım (kullanım alanı, kullanım biçimi, malzeme vs.) ve proje yönetimleri açısından sürdürebilirliği sağlama BİLGİ
4Üç boyutlu düşünme yeteneği, yaratıcılık ve kompozisyon oluşturabilme becerisi BECERİ
5 Grafik anlatım becerisi ve estetik görüş yeteneğiBECERİ
6Araştırma becerisi: bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, doküman oluşturma ve veri toplama becerisiBECERİ
7Analiz ve model oluşturma becerisi: problemi teşhis edebilme ve çözüme yönelik model oluşturabilme yeteneğiBECERİ
8Sorunlara pratik çözüm üretimleri ve analitik düşünme yeteneği geliştirme becerileriBECERİ
9Eleştirel düşünme becerisi: toplanan verileri sınıflandırabilme ve yorumlayabilme becerileriBECERİ
10Takım çalışması becerileri: ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinciYETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
11Disiplinler arası çalışma yeteneğiYETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
12Proje yönetimi becerisi: proje uygulama aşamalarını yürütebilme becerisiYETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
13Edinilen teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme becerisiYETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
14Girişimcilik, yenilikleri takip etme ve kendini yenileme becerisiYETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
15Sosyal iletişim becerisi: kendini ifade edebilme, konuşma ve yazma becerileriYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
16 Yabancı dil becerisi: seri konuşma, yazma ve okuma becerileri, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerileri YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
17Bilişim teknolojilerini kullanma becerileriYETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
18Mesleki etik ve sorumluluk bilinciYETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK