v
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
Sınav Değerlendirme Kuralları
Sınavlar Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliğine göre yapılmaktadır. Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, proje, seminer, küçük sınav/quiz, ödev veya ikinci bir ara sınav) yanı sıra yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınavı da kapsayan yarıyıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavı) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; derse devam kurallarına göre yarıyıl içi çalışmalarına ve yarıyıl sonu sınavına bağlı olarak dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı yapılmayacak olan derslere ait dönem sonu başarı notları ise öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Peyzaj Mimarlığı Bölümünde ön şartlı dersler bulunmaktadır. Öğrenciler önşartları başarıyla tamamlamadan bu derslere kayıt olamazlar.