v
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
Amaç Ve Hedefler

Peyzaj Mimarlığı; çevreye ilişkin doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik verilerin analiz ve değerlendirilmelerini; planlama, tasarım, doğa, ekoloji ve sürdürebilirlik kavramları ile değerlendirerek yorumlar; sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşarak; yaşanabilir çevreler yaratmayı amaçlar.

Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, peyzaj mimarı adayına kent insanının doğayla yakın iletişim kurabilmesi ve böylece beden ve ruh sağlığına olumlu katkılar sağlayarak yaşam kalitesini arttıran; kaliteli, sağlıklı ve güvenli mekânlar tasarlayabilmesi için gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. Peyzaj Mimarlığı lisans programı öğrencinin yaratıcılığını teknik ve mesleki bilgi ile destekleyerek kendine özgü tasarım fikirlerini geliştirmesine olanak sağlayacak bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.