v
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

Çevresel farkındalık ve algılama yeteneği

Tasarım becerisi: temel tasarım ilkeleri doğrultusunda biçim ve fonksiyon bağıntısını göz önünde bulunduran tasarılar oluşturabilme becerisi

Sürdürülebilir tasarım oluşturma becerisi: ekoloji tabanlı; tasarım (kullanım alanı, kullanım biçimi, malzeme vs.) ve proje yönetimleri açısından sürdürebilirliği sağlama

Üç boyutlu düşünme yeteneği, yaratıcılık ve kompozisyon oluşturabilme becerisi

Grafik anlatım becerisi ve estetik görüş yeteneği

Araştırma becerisi: bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, doküman oluşturma ve veri toplama becerisi

Analiz ve model oluşturma becerisi: problemi teşhis edebilme ve çözüme yönelik model oluşturabilme yeteneği

Sorunlara pratik çözüm üretimleri ve analitik düşünme yeteneği geliştirme becerileri

Eleştirel düşünme becerisi: toplanan verileri sınıflandırabilme ve yorumlayabilme becerileri

Takım çalışması becerileri: ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci

Disiplinler arası çalışma yeteneği

Proje yönetimi becerisi: proje uygulama aşamalarını yürütebilme becerisi

Edinilen teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme becerisi

Girişimcilik, yenilikleri takip etme ve kendini yenileme becerisi

Sosyal iletişim becerisi: kendini ifade edebilme, konuşma ve yazma becerileri

Yabancı dil becerisi: seri konuşma, yazma ve okuma becerileri, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerileri

Bilişim teknolojilerini kullanma becerileri

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci