v
FACULTY OF EDUCATION - EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Goal And Target

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’ nın amacı 0-6 yaşlar arasındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan okul öncesi öğretmeni yetiştirmektir. Ana Bilim Dalımız aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda eğitimdeki gelişmelere katkıda bulunmayı ve ülkemizde halen çok düşük oranlarda seyreden okul öncesi eğitim okullaşma oranının arttırılması için çeşitli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, alanında uzman öğretim elemanları liderliğinde kamu sektörü ile özel sektörün, ülkemiz çocuklarının ihtiyaç duyduğu donanımlı, sorumluluk sahibi, kültürel değerlerimize ve evrensel değerlere sahip, hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi; araştırma ve projeler ile bilimsel yayınlar sunarak gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda eğitim kalitesi, sosyal ve kültürel olanakları ile alanında söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.