v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Verilen eğitim kapsamında ilgili bilim dallarına ilişkin olarak farklı düşünce ve teorik yaklaşımları yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve tartışabilmek.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
2Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olmak.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
3Özel sektör ve devlette yapılan uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
4Ekonometri bilim dalında yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
5Temel kavramları ele alarak genelden özele gidebilme yeteneğini geliştirmek.BİLGİ,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
6Analiz sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesinin yapılması ve paylaşılmasını sağlamak.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
7Projelendirmenin yapılması ve sonuçların geçerliliğinin tartışılmasını sağlamak.BİLGİ,BECERİ,YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ,YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ,YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK,YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK