v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Maliye teorisinin temellerini ve başlıca yaklaşımları öğretmek ve maliye alanındaki gelişme ve sorunları değerlendirebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmak, 
2Rasyonel bir vergi sisteminin izlemesi gereken amaçları değerlendirebilmek, 
3Yükselen vergi yükü ve vergi tekniği alanında kaydedilen gelişmeler ile vergilemenin temel ilkeleri konusundaki görüşlerde beliren değişmeler ve bu bağlamda rasyonel bir vergi politikasının yeniden değerlendirebilmek, 
4Bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin temellerini öğretmek, vergi sistemimiz içinde yer alan temel vergiler konusunda bilgilendirmek, 
5Türkiye’de bütçenin anayasal ve yasal dayanakları, bütçenin hazırlanması uygulanması ve kontrolü ve bütçe politikasını açıklayabilmek ve değerlendirebilmek, 
6Genel iktisat, kamu yönetimi ve işletme eğitimiyle birlikte, kamu kesiminde gerçekleşen olayların mali ve iktisadi açılardan analiz edebilmek, 
7Araştırma yöntemleri kullanılarak kamu ekonomisi alanında gelişmeleri takip edebilmek, 
8Devlet borçlarının önemini ve kamu gelirleri içindeki yerini kavrayarak borç yükünün ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini analiz edebilmek, 
9Türkiye’de ve Dünya’da finans sektöründeki gelişmeleri izleyebilmek. 
10Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 
11Takım çalışmasına yatkın, yüklendiği görevleri yerine getirme azim ve sorumluluğuna sahip, vizyonu geniş bireyler yetiştirmektir.