v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Uluslararası İlişkiler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma yetisine sahiptir. 
2Bölgesel ve küresel sorunları/konuları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
3Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerileri geliştirir. 
4Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
5Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir,düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir. 
6Uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır. 
7Uluslararası İlişkilerde yapılar, aktörler ve rol oynayan çeşitli etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlar, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişimleri tespit eder. 
8Bir yabancı dili kullanarak uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
9Uluslararası İlişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ait temel bilgilere sahiptir. 
10Uluslararası İlişkiler alanında kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. 
11Uluslararası İlişkilerin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlar ve değerlendirir. 
12İkinci bir yabancı dili orta düzeyde bilir ve kullanır. 
13Uluslararası İlişkilerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.