v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili temel teorik bilgiye sahip olur. 
2Genel olarak ekonomi teorilerini öğrenir ve bu bilgiyi ekonomiyi anlamak ve güncel olayları yorumlayabilmek için kullanır. 
3İktisatla ilgili olarak temel hukuk bilgisine sahip olur ve bunu kullanabilir. 
4Teorik bilgiyi pratiğe aktarabilir ve bunu başka insanlarla paylaşabilir. 
5İnsan haklarına saygılı, demokratik bir birey olarak yetişir ve iktisadi problemlere yaklaşımında toplumun genel refahını düşünerek hareket eder. 
6Disiplinlerarası ve ekip üyesi olarak çalışma becerileri geliştirir. 
7Türkçe'yi etkin bir bilim dili olarak kullanır. 
8Ekonomik gündemi takip etme alışkanlığı kazanır ve bu gündemi yorumlayabilecek bilgiye sahip olur. 
9Ekonomik verilerden anlamlı modeller çıkarabilmeyi ve bu modelleri analiz etmeyi öğrenir. 
10Ekonomi tarihi altyapısına sahip olur ve bu sayede uzun dönemli korelasyonları görebilme becerisi edinir. 
11Kalkınma iktisadı alanında farklı akımları öğrenerek Türkiye'nin kalkınması için politika araçları ortaya koyabilir. 
12İktisat politikası alanında öğrendikleriyle ülkenin sorunlarına çözüm önerileri getirebilir. 
13Uluslararası iktisat bilgisiyle gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe çalışabilir. 
14Teknik ve matematiksel alanlardaki becerisiyle ham verileri kendisi işleyebilir, farklı akımlara göre yorumlayabilir ve ortaya politika önerileri koyabilir. 
15Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde alanına hakim, gündemi takip eden ve kendini sürekli geliştiren bir birey olarak çalışabilir.