v
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Bir yazılım ve/veya bilişim projesinin analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evreleri için gereken bilgi, beceri ve yetkinliği edinir.BECERİ
2Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçme, uyarlama ve kullanma bilgi ve yetkinliğini kazanır.BECERİ
3Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, tarihsel ve kuramsal bağlamlarına oturtabileceği bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahip olur. BİLGİ
4Bir takım içinde uyumlu çalışabilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilme becerisi gösterir.YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİ
5Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
6Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
8Kendisine öğretilenlerle yetinmeyip, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
9Doğaya ve topluma karşı evrensel sorumluluk bilinci geliştirir.YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK