v
EĞİTİM FAKÜLTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, insan haklarına saygılı; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyet’ ine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişir. 
2Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı ve verimli bireyler olarak yetişir. 
3İlgi ve yeteneklerini geliştirerek; gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanır. 
4Okul öncesi dönem çocuklarının tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirler. 
5Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlar ve çevre düzenlemesi yapar. 
6Okul öncesi dönem çocuklarının farklı alanlardaki gelişmelerini takip eder ve yeni düzenlemeler yapar. 
7Aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirir ve onlarla işbirliği yapar. 
8Araştırma yöntemlerini bilir ve karşılaştığı problemlere ilişkin çeşitli konularda araştırmalar yaparak çözüm yolları üretir.