v
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI
Sıra No 
Açıklama 
T.Y.Y.Ç 
1Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 
2Sosyal iletişim becerisi: kendini ifade edebilme, konuşma ve yazma becerileri 
3Çevresel farkındalık ve algılama yeteneği 
4Üç boyutlu düşünme yeteneği, yaratıcılık ve kompozisyon oluşturabilme becerisi 
5Grafik anlatım becerisi ve estetik görüş yeteneği 
6Yabancı dil becerisi: seri konuşma, yazma ve okuma becerileri, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerileri 
7Araştırma becerisi: bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, doküman oluşturma ve veri toplama becerisi 
8Analiz ve model oluşturma becerisi: problemi teşhis edebilme ve çözüme yönelik model oluşturabilme yeteneği 
9Sorunlara pratik çözüm üretimleri ve analitik düşünme yeteneği geliştirme becerileri 
10Eleştirel düşünme becerisi: toplanan verileri sınıflandırabilme ve yorumlayabilme becerileri 
11Tasarım becerisi: temel tasarım ilkeleri doğrultusunda biçim ve fonksiyon bağıntısını göz önünde bulunduran tasarılar oluşturabilme becerisi 
12Sürdürülebilir tasarım oluşturma becerisi: ekoloji tabanlı; tasarım (kullanım alanı, kullanım biçimi, malzeme vs.) ve proje yönetimleri açısından sürdürebilirliği sağlama  
13Takım çalışması becerileri: ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci 
14Disiplinler arası çalışma yeteneği 
15Edinilen teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme becerisi 
16Bilişim teknolojilerini kullanma becerileri 
17Girişimcilik, yenilikleri takip etme ve kendini yenileme becerisi 
18Proje yönetimi becerisi: proje uygulama aşamalarını yürütebilme becerisi