v
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ (YL)
  • Export to XLSX
  • Export to PDF
x
Dönem Ascending
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ders Tipi Ascending
Teorik 
Uygulama 
Laboratuar 
Kredi 
Akts 
CollapseDönem: 01 (Kredi = 8,0 AktsKredi = 8,0 )
 CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = 8,0 AktsKredi = 8,0 )
  01---ZORUNLU DERSZorunlu0008,08,0
 CollapseDers Tipi: Seçmeli ()
  01---SEÇMELİ DERSSeçmeli0007,07,0
CollapseDönem: 02 (Kredi = 15,0 AktsKredi = 15,0 )
 CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = 15,0 AktsKredi = 15,0 )
  02---ZORUNLU DERSZorunlu0008,08,0
  02---SEMİNERZorunlu0007,07,0
 CollapseDers Tipi: Seçmeli ()
  02---SEÇMELİ DERSSeçmeli0007,07,0
CollapseDönem: 03 (Kredi = 30,0 AktsKredi = 30,0 )
 CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = 30,0 AktsKredi = 30,0 )
  03---UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu0005,05,0
  03---TEZ ÇALIŞMASIZorunlu00025,025,0
CollapseDönem: 04 (Kredi = 30,0 AktsKredi = 30,0 )
 CollapseDers Tipi: Zorunlu (Kredi = 30,0 AktsKredi = 30,0 )
  04---UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu0005,05,0
  04---TEZ ÇALIŞMASIZorunlu00025,025,0
CollapseDönem: Ortak Ders Listesi ()
 CollapseDers Tipi: Zorunlu ()
  HavuzFEN 700EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERZorunlu3003,08,0
  HavuzFEN 701FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENMEZorunlu3003,08,0
  HavuzFEN 705EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3003,08,0
  HavuzFEN 707FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARZorunlu3003,08,0
  HavuzFEN 726BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİKZorunlu3003,08,0
 CollapseDers Tipi: Seçmeli ()
  HavuzFEN 702FEN EĞİTİMİNDE SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRETİM VE ÖĞRENMESeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 703FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ BİYOLOJİSeçmeli2002,07,0
  HavuzFEN 704FEN VE TEKNOLOJİ MÜFREDATLARININ İNCELENMESİ VE DÜNYA FEN MÜFREDATLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASISeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 706FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARININ GÖRSEL VE İÇERİKSEL ANALİZİSeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 708EĞİTİMDE DRAMASeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 709FEN EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİSeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 710FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 711TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 712FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE BİYOLOJİ ÖĞRETİMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 713FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALARSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 714BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN EĞİTİMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 715FEN EĞİTİMİNDE ASTRONOMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 716FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE FİZİK ÖĞRETİMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 717FEN BİLGİSİNDE ÇEVRE EĞİTİMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 718ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARISeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 719PROJEYE DAYALI İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİSeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 720FEN BİLİMLERİNDE MİKROSKOP EĞİTİMİSeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 721İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENMESeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 722FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARISeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 723FEN DENEYLERİ TASARLAMA VE GELİŞTİRMESeçmeli2203,07,0
  HavuzFEN 724SOSYO-BİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİSeçmeli3003,07,0
  HavuzFEN 725FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENMESeçmeli3003,07,0
        Kredi = 98,0 AktsKredi = 123,0