v
Geri
Yazdır
Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygular.
2Klinik diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemler, çeşitli hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili teorik ve pratik bilgileri öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim verir.
3Beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir.