v
Geri
Yazdır
Sayı 
Öğrenme Çıktısı 
1Tıbbi biyoloji ve genetikle ilgili temel kavram ve tanımları bilir.
2Canlılığın oluşumunda hücrenin ve sürekliliğin sağlanmasında kalıtımın önemini bilir.
3Temel prokaryotik ve ökaryotik hücre yapısını bilir.
4Ökaryotik hücre organellerinin yapı ve fonksiyonlarını bilir.
5Biyomolekülleri, transkripsiyonu, protein sentezini bilir.
6Gen ve genom yapılarını hakkında bilgi sahibi olur.
7Genetik bilginin yeni kuşaklara tanımlanmış olan aktarım mekanizmalarını bilir.
8Sayısal ve yapısal kromozom anomalilerini bilir.
9Cinsiyete bağlı kalıtımın özelliklerini bilir.
10Mutasyonları ve mutajenleri tanımlar ve etkilerini anlar.
11Kalıtsal metabolik hastalıkların ortak özelliklerini bilir.
12Kanser ve genetiğin ilişkisini bilir.
13Kalıtsal hastalıklarda beslenmenin önemini bilir.