v
Geri
Yazdır
Sıra No 
Program Öğrenme Cıktıları 
Katkı Düzeyi 
1 
2 
3 
4 
5 
1Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili konularda Hasta/Sağlıklı bireyleri bilgilendirmeyi, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmayı bilir.    x
2Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.    x
3Döllenmeden, yaşamın sonuna kadarki süreçte; bireyin besin gereksinmelerini, bireyin beslenme durumunu değerlendirmeyi ve sağlığın korunması, sürdürülmesi amacıyla gerekli beslenme programını düzenlemeyi bilir.    x
4Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.    x
5Sağlıklı / Hasta bireylere beslenme programlarının düzenlenmesi, uygulanması konusunda gelişim gösterir.    x
6Çalışma göstereceği her alanda toplumsal, bilimsel ve kültürel etik değerlerini bilir ve bu değerlere uygun hareket eder.    x
7Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.    x
8Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.    x
9Bireylerin tüketmiş olduğu her türlü besinin; besin öğelerini, bileşenlerini öğrenir ve besinlerin üretiminden tüketimine kadarki süreçte meydana gelen değişiklikleri kavrar.    x
10Sorumluluğu altında çalışanların gelişmelerine yönelik etkinlikler planlar ve yönetir.    x
11Vücudun yapısını ve vücutta meydana gelen fizyolojik değişiklikleri öğrenir ve beslenme-besin öğeleriyle ilişkisini kavrar.    x
12Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edecek, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.    x
13Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir.    x
14Beslenme biliminin diğer bilimlerle ilişkisini bilir. Çalışmalarını çok bilimli ekip eşliğinde yapmayı öğrenir.    x