v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - EKONOMETRİ
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
EKO103İktisada Giriş I4,022-Beşeri Bilimler100
EKO104İktisada Giriş II4,022-Beşeri Bilimler100
EKO203Mikro İktisat6,022-Beşeri Bilimler100
EKO206Makro İktisat5,022-Beşeri Bilimler100
EKO341Siyaset Bilimine Giriş I3,022-Beşeri Bilimler100
EKO351Uluslararası İlişkilere Giriş I3,022-Beşeri Bilimler100
EKO362Borçlar Hukuku3,022-Beşeri Bilimler100
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
EKO111Sosyoloji I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO112Sosyoloji II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO327Mesleki Yabancı Dil I3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO328Mesleki Yabancı Dil II3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO333Kamu Ekonomisi I3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO335Kamu Maliyesi I3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO336Kamu Maliyesi II3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO342Siyaset Bilimine Giriş II3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO349Sosyal Politika3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO350Türkiye Ekonomisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO353Kamu Yönetimi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO424Para Teorisi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO427Mesleki Yabancı Dil III3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO428Mesleki Yabancı Dil IV3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO434Maliye Politikası II3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
EKO438Matematiksel İktisat3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri50
EKO439Türk İktisat Tarihi3,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri100
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
EKO107İşletme I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO108İşletme II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO109Genel Muhasebe I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO110Genel Muhasebe II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO201Maliyet Muhasebesi I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO202Maliyet Muhasebesi II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO209Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO210 Yatırım Projeleri Analizi5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO211Araştırma Yöntemleri5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO212Uluslararası Finansa Giriş5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO214Finansal Matematik6,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO308Uygulamalı Finans3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri10
EKO313Sosyal Ağ Analizi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO324Kalite Güvence Sistemleri3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO338Şirketler Muhasebesi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO339İşletme Yönetimi I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO348Pazarlama Yönetimi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO352Banka İşletmeciliği3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO413Finansal Ekonometri I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO414Finansal Ekonometri II3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri50
EKO433Maliye Politikası I3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO436Uluslararası İşletmecilik3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO437Dış Ticaret3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO440Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO441Uygulamalı Girişimcilik3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
EKO355Hukukun Temel Kavramları3,038-Hukuk100
EKO356Anayasa Hukuku3,038-Hukuk100
EKO358Ticaret Hukuku3,038-Hukuk100
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,046-Matematik ve İstatistik20
EKO105Betimsel İstatistik5,046-Matematik ve İstatistik100
EKO106Çıkarımsal İstatistik5,046-Matematik ve İstatistik100
EKO205İstatistiksel Analiz6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO208Örnekleme6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO209Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi6,046-Matematik ve İstatistik50
EKO211Araştırma Yöntemleri5,046-Matematik ve İstatistik50
EKO214Finansal Matematik6,046-Matematik ve İstatistik50
EKO301Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I5,046-Matematik ve İstatistik100
EKO302Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II5,046-Matematik ve İstatistik100
EKO303Yöneylem Araştırması I5,046-Matematik ve İstatistik50
EKO304Yöneylem Araştırması II5,046-Matematik ve İstatistik100
EKO305Ekonometrik Analiz I8,046-Matematik ve İstatistik100
EKO306Ekonometrik Analiz II8,046-Matematik ve İstatistik100
EKO307İstatistiksel Paket Programlar3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO308Uygulamalı Finans3,046-Matematik ve İstatistik80
EKO311Ekonometri Semineri I3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO312Ekonometri Semineri II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO313Sosyal Ağ Analizi3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO315Ekonometrik Paket Programlar I3,046-Matematik ve İstatistik30
EKO316Ekonometrik Paket Programlar II3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO321Veri Analizi3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO323Stokastik Süreçler3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO325 Doğrusal Olmayan Programlama3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO329Karar Teorisi I3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO330Karar Teorisi II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO334Kamu Ekonomisi II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO360Matematiksel İstatistik3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO401Uygulamalı İstatistik I3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO402Uygulamalı İstatistik II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO403Uygulamalı Ekonometri I6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO404Uygulamalı Ekonometri II6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO405Uygulamalı Yöneylem Araştırması3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO408Yöneylem Araştırması Semineri3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO411 Hayat Sigortaları Matematiği3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO412Aktüeryal Risk ve İflas3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO413Finansal Ekonometri I3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO414Finansal Ekonometri II3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO419Bitirme Projesi3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO420Bitirme Tezi3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO421Simülasyon Teknikleri3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO426Ekonometrik Modeller II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO429Zaman Serisi Ekonometrisi I6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO430Zaman Serisi Ekonometrisi II6,046-Matematik ve İstatistik100
EKO431Ekonometrik Modeller I3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO438Matematiksel İktisat3,046-Matematik ve İstatistik50
EKO445Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi I3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO446Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi II3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO449Panel Veri Ekonometrisi3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO450Nitel Modeller3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO451Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi3,046-Matematik ve İstatistik100
EKO452Uygulamalı Nitel Modeller3,046-Matematik ve İstatistik100
MAT111Matematik I4,046-Matematik ve İstatistik100
BIL107Bilgisayar Programlama4,048-Bilgisayar100
BIL117TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I3,048-Bilgisayar80
BIL118TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II3,048-Bilgisayar100
EKO307İstatistiksel Paket Programlar3,048-Bilgisayar50
EKO308Uygulamalı Finans3,048-Bilgisayar10
EKO315Ekonometrik Paket Programlar I3,048-Bilgisayar70
EKO316Ekonometrik Paket Programlar II3,048-Bilgisayar50
EKO303Yöneylem Araştırması I5,052-Mühendislik50