v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
Ders Kodu 
Ders Adi 
Ects Kredi 
ISCED_Kodu 
Oran 
MAB106İktisada Giriş II5,022-Beşeri Bilimler100
MAB107İktisada Giriş I5,022-Beşeri Bilimler100
MAB108Toplum Bilimi5,022-Beşeri Bilimler100
MAB204Çalışma Ekonomisi5,022-Beşeri Bilimler100
MAB209Mikro İktisat Teorisi5,022-Beşeri Bilimler100
MAB210Makro İktisat Teorisi5,022-Beşeri Bilimler100
MAB214Kamu Yönetimi4,022-Beşeri Bilimler100
MAB215Finansal Yönetim I4,022-Beşeri Bilimler100
MAB216Politik İktisat4,022-Beşeri Bilimler100
MAB217Pazarlama İlkeleri4,022-Beşeri Bilimler100
MAB218Pazarlama Yönetimi4,022-Beşeri Bilimler15
MAB301Bütçe I5,022-Beşeri Bilimler70
MAB302Bütçe II5,022-Beşeri Bilimler70
MAB303Kamu Ekonomisi I5,022-Beşeri Bilimler85
MAB304Kamu Ekonomisi II5,022-Beşeri Bilimler100
MAB311Mahalli İdareler Maliyesi4,022-Beşeri Bilimler100
MAB314Maliye Tarihi4,022-Beşeri Bilimler100
MAB315Kamu Maliyesinde Yeni Yaklaşımlar4,022-Beşeri Bilimler100
MAB316Kamu Tercihi Teorisi4,022-Beşeri Bilimler100
MAB317Matematiksel İktisat4,022-Beşeri Bilimler30
MAB402Uluslararası Maliye4,022-Beşeri Bilimler100
MAB404Maliye Politikası II4,022-Beşeri Bilimler100
MAB405Eğitim ve Sağlık Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
MAB407Küresel Kamusal Mallar3,022-Beşeri Bilimler100
MAB409Yaptırımlar Hukuku3,022-Beşeri Bilimler100
MAB410Özelleştirme ve Deregülasyon3,022-Beşeri Bilimler100
MAB412Para Politikası3,022-Beşeri Bilimler100
MAB413Türkiye Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
MAB414Parafiskal Kurumlar3,022-Beşeri Bilimler100
MAB415 Vergi Denetimi3,022-Beşeri Bilimler55
MAB416Turizm Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler45
MAB419Sosyal Politika3,022-Beşeri Bilimler100
MAB420Vergi Yargısı3,022-Beşeri Bilimler15
MAB421Büyüme Gelişme İktisadı3,022-Beşeri Bilimler100
MAB422Kalkınma İktisadı3,022-Beşeri Bilimler100
MAB423Mesleki İngilizce I3,022-Beşeri Bilimler100
MAB424Mali Uygulamalarda Bilgi İşleme Teknolojileri II3,022-Beşeri Bilimler100
MAB425Mali Uygulamalarda Bilgi İşleme Teknolojileri I3,022-Beşeri Bilimler100
MAB426Mesleki İngilizce II3,022-Beşeri Bilimler100
MAB427Uluslararası Ticaret3,022-Beşeri Bilimler100
MAB428Dünya Ekonomisi3,022-Beşeri Bilimler100
MAB429Vergileme Ekonomisi ve Vergi Uyumu3,022-Beşeri Bilimler100
MAB430Sosyal Planlama3,022-Beşeri Bilimler100
MAB432Refah Devleti5,022-Beşeri Bilimler100
MAB433Vergi Uygulamaları I5,022-Beşeri Bilimler100
MAB434Vergi Uygulamaları II5,022-Beşeri Bilimler100
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,022-Beşeri Bilimler90
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,022-Beşeri Bilimler90
ZTD101Türk Dili I2,022-Beşeri Bilimler100
ZTD102Türk Dili II2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD101Yabancı Dil I2,022-Beşeri Bilimler100
ZYD102Yabancı Dil II2,022-Beşeri Bilimler100
ZAI101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
ZAİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,031-Sosyal ve Davranış Bilimleri10
MAB101Genel İşletme5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB103Genel Muhasebe I5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB104Genel Muhasebe II5,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB218Pazarlama Yönetimi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri85
MAB319Şirketler Muhasebesi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB322Maliyet Muhasebesi4,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri90
MAB406Finansal Tablolar Analizi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri30
MAB408Dış Ticaret ve Gümrük3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB416Turizm Ekonomisi3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri55
MAB431Uygulamalı Girişimcilik3,034-İşletme ve Yönetim Bilimleri100
MAB102Anayasa Hukuku5,038-Hukuk100
MAB105Hukukun Temel Kavramları5,038-Hukuk100
MAB201Borçlar Hukuku4,038-Hukuk100
MAB203İdare Hukuku5,038-Hukuk100
MAB301Bütçe I5,038-Hukuk30
MAB302Bütçe II5,038-Hukuk30
MAB303Kamu Ekonomisi I5,038-Hukuk15
MAB305Türk Vergi Sistemi I5,038-Hukuk100
MAB306Türk Vergi Sistemi II5,038-Hukuk100
MAB307Vergi Hukuku I4,038-Hukuk100
MAB308Vergi Hukuku II4,038-Hukuk100
MAB312İş Hukuku4,038-Hukuk100
MAB415 Vergi Denetimi3,038-Hukuk45
MAB417Vergi İcra Hukuku3,038-Hukuk100
MAB418Vergi Ceza Hukuku3,038-Hukuk100
MAB420Vergi Yargısı3,038-Hukuk85
MAB309Ekonometri I4,046-Matematik ve İstatistik100
MAB310Ekonometri II4,046-Matematik ve İstatistik100
MAB317Matematiksel İktisat4,046-Matematik ve İstatistik70
MAB322Maliyet Muhasebesi4,046-Matematik ve İstatistik10
MAB406Finansal Tablolar Analizi3,046-Matematik ve İstatistik70
MAT111Matematik I4,046-Matematik ve İstatistik100
MAB202Ticaret Hukuku4,05-Zorunlu Ders 
MAB208Kamu Maliyesi II4,05-Zorunlu Ders 
MAB219Mali Sosyoloji3,05-Zorunlu Ders